„Nigdzie w Europie”

Czas podsumować drugi już dzień Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych
HumanDoc.

Dzisiejszy dokument nie dotyczył już tak powszechnego obecnie tematu kryzysu finansowego, poruszał jednak istotne kwestie dotyczące polityki państw europejskich wobec uchodźców politycznych. „Nigdzie w Europie” reż. Kerstina Nickiga to przejmujący obraz rzeczywistości z jaką stykają się uchodźcy, mający nadzieję, że po przekroczeniu granic swojego kraju czeka ich nowe, lepsze życie.

Dokument przedstawiał losy kilku uchodźców z Czeczenii: Alego, który miesiącami czeka na
rozpatrzenie wniosku o azyl w Polsce, Ruslana, trwającego niejako w hibernacji na Ukrainie,
gdzie przebywa nielegalnie, więc nie może znaleźć pracy ani pomóc swojej rodzinie, Wacha,
aktywisty politycznego, któremu udało się dostać azyl w Austrii i który próbuje pomóc
prześladowanemu w Rosji synowi. Film wyraźnie pokazywał, że opuszczenie Czeczenii
jest bardzo trudne, ale niestety nie na tym kończą się problemy uchodźców, którzy starają
się o azyl w innym kraju. Szczególnie wyraźnie został przedstawiony problem mechanizmu
polityki azylowej w Polsce, której jak się wyraziła dr Karolina Łukasiewicz, w zasadzie nie
ma. Bardzo mocno odczuwa to wspomniany wyżej Ali, który kolejny raz składa dokumenty
o azyl i kolejny raz rozpatrzenie jego wniosku zostaje przesunięte o kilka miesięcy. Przy
okazji ujawnia się kolejny problem. Otóż w Polsce uchodźcy praktycznie nie mają dostępu
do informacji. Nikt nie uświadamia im, że mogą szukać pracy, gdzie znaleźć pomoc. Rodzi
to frustracje i zawód uchodźców, którzy mieli nadzieję, że w Polsce, na Zachodzie spełnią
swój, jak to określiła dr Dobrosława Wiktor- Mach „european dream”. Nieprzychylność z
jaką spotykają się w naszym kraju jest tym bardziej zaskakująca, bo przecież Polacy również
masowo emigrowali, szukając lepszego, bezpiecznego świata.

Wśród widzów wyraźne było zainteresowanie dalszymi losami bohaterów filmu oraz
powodami, dla których w Polsce nie istnieje spójna polityka migracyjna. Jak się okazuje losy
niektórych bohaterów uległy znacznej poprawie, co jest sygnałem, że nadal należy walczyć o
pomoc dla uchodźców, którzy jednak przyjeżdżają tu z ogromnym bagażem dramatycznych
doświadczeń. W dyskusji padła również teza, że być może brak polityki migracyjnej, jest w
zasadzie polityką, mającą zniechęcić uchodźców do ubiegania się o azyl. Film porusza ważne
kwestie i skłania do głębszej refleksji (do czego gorąco zachęcamy).

Przypominamy, że jutro dalszy ciąg festiwalu, tym razem z filmem „Cała prawda o kokainie”
reż. Rachel Seifert. Ekspertem będzie dr Jan Brzozowski, który skomentuje film, ale również
odpowie na pytania publiczności. Czekamy na Was o godz. 18.00 w pawilonie S, sali 8.

KNSE „Universum”