Konferencja naukowa Niemcy/Polska

Konferencja naukowa Niemcy/Polska
W dniu 28 maja 2010 roku odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencja naukowa "Polska/Niemcy – 20 lat po Zjednoczeniu". Członkowie KNSE aktywnie uczestniczyli przy organizacji tego wydarzenia. W Auditorium Maximum gościli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federacyjnej Niemiec, Goethe Instytut, a także wykładowcy Instytutu Europeistyki UJ. Wygłaszane wykłady dotyczyły historii, polityki, ekonomii. Punktem kulminacyjnym konferencji były ...