Działalność

Jesteśmy jednym z najdłużej i najaktywniej działających kół na naszej uczelni i zrzeszamy studentów różnych specjalności.

Wśród celów stawiamy sobie na pierwszym miejscu propagowanie idei zjednoczonej Europy, wiedzy o europejskiej integracji kulturalnej, politycznej i ekonomicznej oraz o problemach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

W ramach prac Koła poruszane są także kwestie związane z problematyką bezpieczeństwa europejskiego, roli Europy w świecie oraz komunikowania międzykulturowego.

Współpracujemy z pracownikami naukowymi w prowadzeniu projektów badawczych. Organizujemy konferencje i seminaria, a także spotkania i dyskusje z przedstawicielami świata nauki i polityki. Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. 

Więcej o naszych projektach w zakładce PROJEKTY!