Oko w oko z dyplomacją!

Oko w oko z dyplomacją!
Drodzy Studenci! Już we wtorek 7 maja 2013r. Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIVERSUM da Wam niepowtarzalną szansę, zobaczenia, posłuchania i zadawania pytań byłemu ambasadorowi RP w Rosji. Pan Jerzy Bahr od 2006 do 2010 roku pełnił urząd ambasadora Polski w Rosji, wcześniej sprawował tę funkcję również na Ukrainie i Litwie. Biegle włada sześcioma językami obcymi ...